معماران جوان
 
 
پروژه های دانشجویی
 

 

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389ساعت 23:47  توسط آزیتاوسولماز  | 

انسانها آنگونه که وجود دارند تعریف نمی شوند،

 انسانها آنگونه که تعریف می شوند وجود دارند.

 

فرم

 در مورد مفهوم فرم : آیا فرمها حاوی مفاهیم خاص هستند؟ آیا لازم است برای طرح خاصی از فرم های خاصی بهره بگیریم ؟ اولی را تقریبا بله و دومی را معماران بر آن اتفاق نظر ندارند . در مورد مفاهیم شکی نیست که فرم هاا القا کننده احساس و بیان خاصی هستند . اینکه فرم ها داری مفاهیم هستند شکی نیست و تمام تلاش معمار طراح باید درشناخت هرچه بهتر فرم و رنگ باشد و به کارگیری آنها برای عملکردهای گوناگون … فرم انگاره و هنرمند است و زندگي احساسي اوست كه تبديل به فرم مي‌شود: لطافت، بدبيني، آرزو، خشم در درون او وجود دارد و بسياري موارد ديگر كه در بسياري از مردم وجود ندارد و نيازي نيز به وجود آنها نيست. او در خلاء زندگي غوطه مي‌خورد و خود را غرق در آن مي‌سازد. او يك انسان است؛ يك ماشين نيست و بخاطر اين انسانيت است كه تمام كارهاي او تائيد مي‌شود. ولي او يك ويژگي خاصي در به تصوير كشيدن، تركيب كردن، احساس كردن و تعمق در درون فرم‌ها دارد... من نمي‌گويم كه فرم نماد احساس محسوب مي‌شود ولي آفرينش آن ماحصل يك فعاليت دروني در وجود آفريننده آن است فرم احساس را به تكاپو وا مي‌دارد.. فرم حد فاصل ميان طبيعت و انسان است. هنرمند در پاسخ به پرسش‌ها و احساسات مردم اين طبيعت را مي‌آفريند و قبل از اينكه به آن جسميت ببخشد درباره آن فكر مي‌كند، آن را مي‌بيند و همانند يك فرم احساس مي‌كند.(هنري فوسيلون؛ حيات فرم‌ها در هنر، صفحه 47، انتشارات ويترنبورن، نيويورك، 1948)

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389ساعت 22:0  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

 

طراحی معماری ساختمان باید حتی الامکان همسازبا اقلیم باشد، به نحوی که از شرایط مطلوب طبیعی حداکثراستفاده به عمل آید ودرضمن ساختمان در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی محافظت گردد تا مقدار انرژی مورد نیاز برای تامین گرمایش وسرمایش به حداقل رسیده وبخشی ازآن از طریق طبیعی تامین شود. به این ترتیب شرایط آسایش به نحو مطلوب تری در داخل فضای معماری تامین می شود. علاوه بر عایق حرارت، برخی عموامل موثر دربهره گیری از انرژی های طبیعی درساختمان به شرح زیر می باشند:

-         جهت گیری ساختمان

-         حجم کلی وفرم ساختمان

-         جانمایی فضای داخلی

-         جدارهای نورگذر

-         سایبان ها

-         اینرسی حرارتی جدارها

-         تعویض هوا

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  جمعه پانزدهم بهمن 1389ساعت 20:36  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

واحدهای مسکونی درگذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیش ترین تاثیرپذیری را از پدیده ها وخصوصیات محیط طبعی داشتند وبه همین سبب است که بیش ترین تنوع در طراحی این نوع ازفضاها وجود داشت، زیرا شرایط اقلیمی وجغرافیایی کشور بسیار متنوع است. طراحی داخلی هریک ازگونه های مسکونی نیزمتناسب با ویژگی های محیطی آن، الگوی خاصی داشته است. وجود سازه، مصالخ، اثاثیه وسایرامکانات کمابیش همانند درهر محیط طبیعی موجب شده بود که در حوزه طراحی داخلی واحدهای مسکونی،الگوهای کمابیش معین ومشخصی وجود داشته باشدکه بر حسب وسعت یک خانه وجایگاه اقتصادی- اجتماعی ساکنان آن شکل گرفته است. اهمیت معماری داخلی درخانه های درونگرا غالبا بیش از طراحی داخلی درساختمان های برونگرا بود، زیرا دربافت های فشرده و درونگرا به ویژه در خانه های واقع دراین گونه بافت ها، غالبا بیش تر وقت زنان وکودکان در داخل خانه صرف می شد وافزون برآن بخش مهمی از اوقات فراغت افراد خانواده درخانه می گذشت ودرنتیجه شکل درونی خانه وفضاهای داخلی آن بسیار اهمیت داشت، درحالی که در بافت های برونگرا وبه ویژه نواحی حاشیه دریای خزر، مقدار قابل توجهی از وقت افراد در فضای بیرون ازخانه صرف می شد ودرنتیجه طراحی داخلی فضاها درخانه های مربوط به گروه های متوسط مردم، اهمیت کم تری نسبت به نمونه های مشابه آن دربافت های درونگرا داشت


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم بهمن 1389ساعت 22:36  توسط آزیتاوسولماز  | 
 
  بالا